Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak!

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Ankara Üniversitesi 119 sağlık personeli alımı yapacak, alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Üniversitesi en az lise mezunu olmak üzere 119 sağlık personeli alacak. Başvurular 17 Mayıs'ta sona erecek.


ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?


Ankara Üniversitesi, hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, sağlık idarecisi, laboratuvar teknikeri, diyetisyen, eczacıi fizyoterapist, psikolog, tıbbı görüntüleme teknikeri, laboratuvar teknikeri, dil ve konuşma terapisti ve tıbbi sekreter alacak. 


ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

 

GENEL ŞARTLAR

 

1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.

 

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

 

3)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

 

4)   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

5) Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

 

Adaylar başvurularını http://personeldb.ankara.edu.tr/ adresinden yapabilecek.   sahabet


Yorum Gönder

Yorumlar